www.scboert.cn-更新成功-友情自助链 网站:www.scboert.cn

更新成功

返回首页 whois查询

<!DOCTYPE html> <html lang="zh-CN"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge,chrome=1"> <title>关节机器人_机器人自动化_工业机器人厂家-四川博尔特机器人科技有限公司官网</title> <meta name="keywords" content="关节机器人,机器人自动化,工业机器人厂家,四川博尔特机器人科技有限公司" /> <meta name="description" content="四川博尔特机器人科技有限公司是机加工智能化与自动化的专业服务商,致力于机器人与数控技术的系统集成融合运用,专业打造机床与机器人系统智能化生产。" /> <meta name="baidu-site-verification" content="qUyGy4JlkU" /> <meta name="360-site-verification" content="b9abf38337e1e10f40604cf50d2086dc" /> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.scboert.cn/ico/favicon.ico?931719905" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.scboert.cn/template/default/style/base.css?9.2" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.scboert.cn/template/default/style/model.css?9.2" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.scboert.cn/template/default/style/main.css?9.2" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.scboert.cn/data/user.css?9.2" /> <script src="http://www.scboert.cn/template/default/js/jquery-1.8.3.min.js?9.2"></script> <script src="http://www.scboert.cn/template/default/js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js?9.2"></script> <script> var url = 'http://www.scboert.cn/'; var M_URL = 'http://www.scboert.cn/m/'; </script> <script src="http://www.scboert.cn/template/default/js/mobile.js?9.2"></script> </head> <body> <!-- 公共头部包含 --> <div class="header-wrap"> <div class="top"> <div class="v-article clearfix"> <div class="fl"><p>欢迎来到【四川博尔特机器人有限公司】官方网站!&nbsp; 咨询热线:0830-2986961</p></div> <div class="k1 fr"> <a href="http://www.scboert.cn/region/" >企业分站</a> | <a href="http://www.scboert.cn/sitemap/">网站地图</a> | <a href="http://www.scboert.cn/rss.xml">RSS</a> | <a href="http://www.scboert.cn/sitemap.xml">XML</a> | <a href="http://www.scboert.cn/dm/" class="feedback" target="_blank" rel="nofollow">您有<span class="f_count">1</span>条询盘信息!</a> <a href="" class="wx"><img src="http://www.scboert.cn/template/default/images/wx.png" alt=""><span></span></a> </div> </div> </div> <div id="header" class="clearfix"> <div class="logo"> <a href="http://www.scboert.cn/" ><img alt="关节机器人" src="http://www.scboert.cn/data/images/other/20190418111022_135.png" /></a> </div> <div class="btn fr"><img src="http://www.scboert.cn/template/default/images/btn.png" alt=""></div> <div id="menu" > <ul class="nav clearfix"> <li><a href="http://www.scboert.cn/">首页</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/about/">关于我们</a> <div class="sec"> <a href="http://www.scboert.cn/about/company.html">公司简介</a> <a href="http://www.scboert.cn/about/spzs157.html">视频展示</a> <a href="http://www.scboert.cn/about/zzryf18.html">资质荣誉</a> <a href="http://www.scboert.cn/about/cqhj416.html">营业执照</a> </div> </li> <li><a href="http://www.scboert.cn/product/">产品业务</a> <div class="sec"> <a href="http://www.scboert.cn/product/cpfly3ba/">关节机器人</a> <a href="http://www.scboert.cn/product/cpfle744/">桁架机械手</a> <a href="http://www.scboert.cn/product/cpflsfcb/">标准料仓</a> <a href="http://www.scboert.cn/product/cpfls904/">非标设备</a> </div> </li> <li><a href="http://www.scboert.cn/case/">工程案例</a> <div class="sec"> <a href="http://www.scboert.cn/case/yjal/"target=''>案例展示</a> </div> </li> <li><a href="http://www.scboert.cn/news/">新闻中心</a> <div class="sec"> <a href="http://www.scboert.cn/news/company/">公司新闻</a> <a href="http://www.scboert.cn/news/xydt/">行业新闻</a> <a href="http://www.scboert.cn/news/jszx30f/">技术知识</a> </div> </li> <li style="display:none;"><a href="http://www.scboert.cn/message/" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/about_contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> $('.nav > li').hover(function(){ $(this).find(".sec").add(".menu-bg").stop().slideToggle(); }); </script> <div class="menu-bg"></div> <div class="search"> <form method="get" name="formsearch" id="formsearch" action="http://www.scboert.cn/search.php"> <input type='text' name='wd' id="keyword" value="请输入搜索关键词" /> <input type="submit" id="s_btn" value="搜索" /> </form> <div class="hotSearch">热门搜索:<a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=%E5%85%B3%E8%8A%82%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA">关节机器人</a><a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96">机器人自动化</a><a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%8E%82%E5%AE%B6">工业机器人厂家</a></div> </div> </div> </div> <script> $(".btn").click(function(){ $(".search").stop().slideToggle(); }) </script> <!-- 首页banner --> <div class="banner"> <ul class="bb"> <li> <a title="机器人自动化" > <img src="http://www.scboert.cn/data/images/slide/20211213133550_321.jpg" alt="机器人自动化" /> </a> </li> <li> <a title="关节机器人" > <img src="http://www.scboert.cn/data/images/slide/20190423091402_868.jpg" alt="关节机器人" /> </a> </li> <li> <a title="机器人自动化" > <img src="http://www.scboert.cn/data/images/slide/20190423092142_486.jpg" alt="机器人自动化" /> </a> </li> </ul> </div> <div class="z1"> <h1 class="black">关于我们<span>ABOUT US</span></h1> <div class="z1-main article"> <div class="z1-left fl"> <h2>四川博尔特机器人科技有限公司<span>Sichuan Bolt Robot Technology Co., Ltd.</span></h2> <div class="z1-txt"><p>我公司致力于“智能制造”,我们为制造业客户提供全方位的智能化解决方案,我司主要涵盖自动化:专业用机器人、非标自动化、智能工厂、技术培训和售后服务五大部分。我司在自动化产线设备开发有机器人系统集成、机器人视觉集成应用、自动检测等领域,我们不断总结挖掘多种行业及标准设备的应用,我们专注于机器人与机床间智能关系,如:各种CNC机床上下料、 注塑机床上下料、包装码垛/拆剁机器人、智能AGV小车无障碍搬运等应用。我们专业工业机器人应用,专注智能制造。</p></div> <a href="about/" class="more">查看更多</a> </div> <div class="z1-right fr"><p><iframe frameborder="0" width="640" height="430" src="https://v.qq.com/txp/iframe/player.html?vid=o0863ymuf74" allowfullscreen="true"></iframe></p></div> </div> </div> <div class="z2"> <div class="z2-main v-article"> <dl> <dt> <a href="http://www.scboert.cn/product/558.html" title="圆形标准料仓"> <h3>圆形标准料仓</h3> <p>控制方式:全数字输入频率:30-80HZ焊机参数通道存储:默认10组</p> <span>查看详细</span> </a> </dt> <dd><img src="http://www.scboert.cn/data/images/product/thumb_20190422174924_225.jpg" alt="圆形标准料仓" /></dd> </dl> <dl> <dt> <a href="http://www.scboert.cn/product/559.html" title="桁架机械手"> <h3>桁架机械手</h3> <p>桁架机械手是一种建立在直角X,Y,Z 三坐标系统基础上,对工...</p> <span>查看详细</span> </a> </dt> <dd><img src="http://www.scboert.cn/data/images/product/thumb_20190422174634_621.jpg" alt="桁架机械手" /></dd> </dl> <dl> <dt> <a href="http://www.scboert.cn/product/560.html" title="六关节机械手"> <h3>六关节机械手</h3> <p>关节式机械手是一种适用于靠近机体操作的传动形式。它像人手一样...</p> <span>查看详细</span> </a> </dt> <dd><img src="http://www.scboert.cn/data/images/product/thumb_20190929161156_274.jpg" alt="六关节机械手" /></dd> </dl> <div class="z2-list"> <h2>产品业务<span>product</span></h2> <ul> <li><a href="http://www.scboert.cn/product/cpfly3ba/">关节机器人</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/product/cpfle744/">桁架机械手</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/product/cpflsfcb/">标准料仓</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/product/cpfls904/">非标设备</a></li> </ul> <a href="product/" class="z2-more">查看更多</a> </div> </div> </div> <div class="z3"> <h1 class="black">案例展示<span>Case</span></h1> <ul class="article"> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/49.html" title="同步环机加连线设备"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20211204092238_967.jpg" alt="同步环机加连线设备" /> <h3>同步环机加连线设备</h3> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/48.html" title="6个单元机加上下设备"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20211129110316_503.jpg" alt="6个单元机加上下设备" /> <h3>6个单元机加上下设备</h3> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/47.html" title="从动齿机加上下料设备"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20211117110054_731.png" alt="从动齿机加上下料设备" /> <h3>从动齿机加上下料设备</h3> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/44.html" title="锻压自动化上下料"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20190423090039_116.jpg" alt="锻压自动化上下料" /> <h3>锻压自动化上下料</h3> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/43.html" title="复合机床上下料"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20190423090148_784.jpg" alt="复合机床上下料" /> <h3>复合机床上下料</h3> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/case/42.html" title="缸体检测"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/case/thumb_20190423090210_788.jpg" alt="缸体检测" /> <h3>缸体检测</h3> </a> </li> </ul> </div> <div class="z4"> <h1 class="black">新闻中心<span>News Center</span></h1> <div class="z4-main article"> <ul class="hd"> <li><a href="http://www.scboert.cn/news/company/">公司新闻</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/news/xydt/">行业新闻</a></li> <li><a href="http://www.scboert.cn/news/jszx30f/">技术知识</a></li> </ul> <ul class="bd"> <li> <a href="http://www.scboert.cn/news/490.html" title="四川博尔特机器人科技有限公司2022年终大会暨表彰大会"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/news/thumb_20230130145236_358.jpg" alt="四川博尔特机器人科技有限公司2022年终大会暨表彰大会" /> <div> <h3>四川博尔特机器人科技有限公...</h3> <p>同唱和谐新乐章,共绘未来好宏图。热烈庆祝四川博尔特机器人科技有限公司2022年终大会暨表彰大会圆满成...</p> <span class="data">2023.01.30</span> <span class="click">109</span> </div> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/news/486.html" title="泸州市科技成果转化工作推进会暨国家技术转移西南中心泸州分中心运行启动"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/news/thumb_20220430111017_794.png" alt="泸州市科技成果转化工作推进会暨国家技术转移西南中心泸州分中心运行启动" /> <div> <h3>泸州市科技成果转化工作推进...</h3> <p>泸州市科技成果转化工作推进会暨国家技术转移西南中心泸州分中心运行启动仪式在泸州职业技术学院隆重举行为...</p> <span class="data">2022.04.30</span> <span class="click">191</span> </div> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/news/487.html" title="祝贺:我司管理顾问杨尹渝老师受聘为国家技术转移西南中心泸州分中心的专家委员"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/news/thumb_20220430112244_475.png" alt="祝贺:我司管理顾问杨尹渝老师受聘为国家技术转移西南中心泸州分中心的专家委员" /> <div> <h3>祝贺:我司管理顾问杨尹渝老...</h3> <p>祝贺:我司管理顾问杨尹渝老师受聘为国家技术转移西南中心泸州分中心的专家委员为深入贯彻落实国家关于科技...</p> <span class="data">2022.04.29</span> <span class="click">218</span> </div> </a> </li> <li> <a href="http://www.scboert.cn/news/485.html" title="操作桁架机器人需严格遵守安全守则"> <img src="http://www.scboert.cn/data/images/news/thumb_20220423133654_322.jpg" alt="操作桁架机器人需严格遵守安全守则" /> <div> <h3>操作桁架机器人需严格遵守安...</h3> <p>桁架机器人也叫直角坐标机器人或龙门式机器人,是工业机器人厂家生产中能够实现自动控制、可重复编程、多功...</p> <span class="data">2022.04.18</span> <span class="click">195</span> </div> </a> </li> </ul> </div> </div> <div id="footer"> <div class="article"> <div class="fLogo fl"> <p><img src="/data/upload/image/20190419/1555635759105406.png" title="机器人自动化" alt="关机机器人.png"/></p> <div><p><a href="/about/" target="_self">关于我们</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="/product/" target="_self">产品业务</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="/case/" target="_self">工程案例</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="/message/" target="_self">在线留言</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="/about_contact/" target="_self">联系我们</a></p></div> </div> <div class="fLx fl"><p>地&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;址:四川省泸州市高新区酒谷大道五段19号</p><p>联&nbsp; 系&nbsp; 人:陈经理</p><p>手&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;机:139-8272-1155</p><p>服务热线:+86-830-2986961</p><p>网&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;址:www.scboert.cn</p><p>邮&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;箱:bobchen@scboert .com</p></div> <div class="fCode fr"><p> <img src="/data/upload/image/20190527/1558943682689029.png" title="关节机械手" alt="未标题-3.png"/> </p></div> </div> <div class="f_link"> <h1>友情链接</h1> <a href='http://www.scboert.com' target='_blank'>关节机器人</a> <a href='http://www.scboert.com' target='_blank'>工业机器人厂家</a> <a href='http://www.scboert.com' target='_blank'>标准料仓</a> </div> </div> <div class="copyright"> Copyright © http://www.scboert.cn/ 四川博尔特机器人科技有限公司 专业从事于<a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=关节机器人">关节机器人</a>,<a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=机器人自动化">机器人自动化</a>,<a href="http://www.scboert.cn/search.php?wd=工业机器人厂家">工业机器人厂家</a>, 欢迎来电咨询!<br><a href="http://beian.miit.gov.cn/">蜀ICP备19015263号-1</a>&nbsp;&nbsp;Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.cn86.cn/">祥云平台</a>&nbsp;&nbsp;技术支持:<a rel='nofollow' href='http://www.lzdal.com' target='_blank'>大浪科技</a> <div><a href="http://www.scboert.cn/getkey/" title="热推产品">热推产品</a>&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;主营区域: <span><a href="http://www.scboert.cn/zhou.html">泸州</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/zhongqing.html">重庆</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/guizhou.html">贵州</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/yunnan.html">云南</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/neijiang.html">内江</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/zigong.html">自贡</a></span> <span><a href="http://www.scboert.cn/yibin.html">宜宾</a></span> </div> </div> <!-- 此处为统计代码 --> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?a797a3d1f263c62109e25a0dd1c82822"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script><script type='text/javascript'> (function(m, ei, q, i, a, j, s) { m[i] = m[i] || function() { (m[i].a = m[i].a || []).push(arguments) }; j = ei.createElement(q), s = ei.getElementsByTagName(q)[0]; j.async = true; j.charset = 'UTF-8'; j.src = 'https://static.meiqia.com/dist/meiqia.js?_=t'; s.parentNode.insertBefore(j, s); })(window, document, 'script', '_MEIQIA'); _MEIQIA('entId', 213229); </script><script> document.onkeydown = function(e){ var e=e||event; if (e.ctrlKey==1 && e.keyCode==67){ return false; } }//防止ctrl+C document.body.oncopy = function (){return false;} //阻止复制 </script> <script> document.body.onselectstart=document.body.oncontextmenu=function(){return false;};</script> <script> $(document).ready(function(){ $(function () { //当点击跳转链接后,回到页面顶部位 $("#gotop").click(function(){ $('body,html').animate({scrollTop:0},400); return false; }); }); }); </script> <script> $('.kf-open').on('click',function(){ $(".kf-content").animate({opacity:'show'},'normal',function(){ $(".kf-content").show(); }); $(this).hide(); }); $('.close-btn').on('click',function(){ $(".kf-content").animate({width:'hide',opacity:'hide'},'normal',function(){ $(".kf-content").hide(); }); $('.kf-open').show(); }); </script> <script type="text/javascript"> var href="data/images/other/20190527155149_511.jpg"; if(href=="") { $(".code").css("display","none"); } var currentid='8'; if(currentid!='7') { switch(currentid) { case '1': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/qing.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/qing1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#40c0ac'); break; case '2': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/puper.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/puple1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#8838cc'); break; case '3': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/kefu_yellow.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/yellow1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#ffc713'); break; case '4': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/kefu_left.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/red1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#e5212d'); break; case '5': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/kefu_cheng.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/cheng1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#e65a22'); break; case '6': $('.kf_btn').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/green.png") left 33px no-repeat'); $('.top_bg').css('background','url("http://www.scboert.cn/template/default/images/kf/green1.png") left bottom no-repeat'); $('.othercolor').css('background','#78cf1b'); break; case '8': $('.float-kf').css('display','block'); break; case '9': $('.float-kf').css('display','none'); $('.kf-switch').css('display','block'); break; } } var _windowScrollTop=0; //滚动条距离顶端距离 var _windowWidth=$(window).width(); //窗口宽度 $(window).scroll(actionEvent).resize(actionEvent); //监听滚动条事件和窗口缩放事件 //响应事件 function actionEvent(){ _windowScrollTop = $(window).scrollTop(); //获取当前滚动条高度 // _windowWidth=$(window).width();//获取当前窗口宽度 moveQQonline();//移动面板 } //移动面板 function moveQQonline(){ //.stop()首先将上一次的未完事件停止,否则IE下会出现慢速僵死状态,然后重新设置面板的位置。 $(".kf").stop().animate({ top: _windowScrollTop+100 }, "fast"); $('.alignCenter').stop().animate({ top: _windowScrollTop+133 }, "fast"); $(".kf-switch").stop().animate({ top: _windowScrollTop+100 }, "fast"); $(".float-kf").stop().animate({ top: _windowScrollTop+100 }, "fast"); } $(".kf_btn").toggle( function() { $('.open').addClass('close'); $('.alignCenter').hide(); $(".kf_main").animate({width:'hide',opacity:'hide'},'normal',function(){ $(".kf_main").hide(); var href="data/images/other/20190527155149_511.jpg"; if(href==""){ $(".code").css("display","none"); }else{ $('.e_code img').animate({width:'hide',opacity:'hide'}); } }); }, function(){ $('.open').removeClass('close'); $(".kf_main").animate({opacity:'show'},'normal',function(){ $(".kf_main").show(); var href="data/images/other/20190527155149_511.jpg"; if(href==""){ $(".code").css("display","none"); }else{ $('.e_code img').animate({opacity:'show'}); } }); } ); $('#hidden_share').click(function(){ $('.alignCenter').show(); }) $('.alignCenter .title img').click(function(){ $('.alignCenter').hide(); }) </script> <!--底部JS加载区域--> <script type="text/javascript" src="http://www.scboert.cn/template/default/js/common.js?9.2"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.scboert.cn/template/default/js/message.js?9.2"></script> <script> bb1(); </script> <script> (function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?58685d2c40ed56b0071f4d2c2ddb7a66":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?58685d2c40ed56b0071f4d2c2ddb7a66"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> </body> </html>  5g668.com  9yihome.com  andysun.cool  baiyantoys.1688.com  bbqm.xm1z.com  gen-de.com  greeneconomy.cn  kq.tianchenw.com  news.rw2015.com  oalpy.huizhuan.club  www.51miguo.com  www.91212.com  www.ahjzlq.com  www.bsmy888.com  www.cgypx.cn  www.dkjsjx.com  www.eduhljs.com  www.fozon.cn  www.jdxart.com  www.muxiaoguo.cn  www.nyspmx.cn  www.scboert.cn  www.sxy7.com  www.whxmcz.cn  www.wotujgj.com  www.xabryb.cn  www.zs-kf.com  yy.a9660.com   m.7bv.cc oleiyun.com